fredag 15. juli 2011

...og ballen ruller videre...

Det er interessant at sommerskole-debatten nå også har kommet til syne i Telemark. Dagen etter at La oss være ærlige-innlegget mitt sto på trykk i Varden, skrev jounalist Tore Svarverud en positiv og støttende kommentar til det hele. I dagens Varden får undertegnede et litt klamt favntak av en høyrepolitiker i Skien. Andre har, via sosiale medier, sablet ned tankene om obligatorisk sommerskole. Uansett, det er moro og verdifullt med debatt.

Det har nå blitt hevdet at vi med en obligatorisk sommerskole for elever som trenger det, skyver ansvaret vekk fra skolen og lærerne, og over på eleven. Ja, det er delvis riktig. Men det er jo også nettopp det som er poenget mitt. Jeg er bekymret for at vi idag i større og større grad legger opp til en slags "curlingsskole". Med det mener jeg en skole hvor de voksne rundt eleven, både foreldre og lærere, koster og koster, slik at elevens skolegang skal bli så friksjonssfri som mulig.

Jeg tror heller vi voksne må begynne å si at ja, skole kan være skikkelig kjedelig. Alt kan ikke være moro og underholdene hele tida. Jeg tror det er viktig at både lærere, foreldre og politikere tør å si til elevene at skole også skal være hardt arbeid. Isteden for å være redd for at dette skal gjøre skoletrøtt ungdom enda mer lei, så tror jeg heller på motsatt effekt. Ved å vise at man har forventninger, viser man samtidig at man har tro på elevenes egne evner.


En skole som stiller store krav, er ikke det samme som en skole som ser på unger som maskiner. Selvfølgelig ikke. Skolen har et klart ansvar for å motivere elevene og skape et trygt og inkluderende læringsmiljø. Og jeg er helt enig med de som sier at en god og faglig sterk lærer, som evner å formidle faget sitt, er en forutsetning for at elevene skal lære noe. Alle skolebarn fortjener å ha voksne som har ambisjoner på dens vegne. Og ja, da må man også ansvarliggjøre eleven selv. Ingen er tjent med å vokse opp uten å møte forventninger og forpliktelser.

Jeg ønsker en skole som setter høye krav, men jeg ønsker også en skole som legger tilrette for at alle skal få utvikle seg som hele og skapende mennesker. Jeg ønsker derfor velkommen den rødgrønne regjeringens forslag om å gjeninnføre valgfag i ungdomsskolen. Dette kan være et viktig skritt mot en mer helhetlig skole som ser potensiale i alle elever.

Obligatorisk sommerskole for elever som har strykkarakterer i sentrale fag, kan være ett virkemiddel som kan mobilisere ekstra krefter hos noen elever. Det vil selvsagt ikke være en vidunderkur som løser alle utfordringer i norsk skole. Jeg tror likevel det kan være vel verdt å innføre, rett og slett for å vise at man ikke gir elevene opp. Vi kan rett og slett ikke slippe elever ut av grunnskolen uten at de kan grunnleggende ferdigheter som lese, skrive og regne. Ingen elever fortjener det.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar